Delphi: Rendszergazdaként indítottak-e egy programot

Programozással kapcsolatos cikkek / Delphi (1614 katt)

Ha meg szeretnénk állapítani, hogy egy adott programot rendszergazdaként indítottak-e el, akkor azt a következő módon lehet megtenni:

program AdminTest;

{$APPTYPE CONSOLE}

uses
SysUtils, Windows, ShellAPI;

function IsUserAnAdmin(): BOOL; external shell32;

begin
if (IsUserAnAdmin) then
Writeln('Admin')
else
Writeln('Nem admin');

Readln;
end.További infók:

http://stackoverflow.com/questions/6261865/looking-for-delphi-7-code-to-detect-if-a-program-is-started-with-administrator-r

http://msdn.microsoft.com/en-us/library/bb776463%28v=vs.85%29.aspx

Előző oldal Kapitány