C++: Kör kerületének és területének kiszámítása

Programozással kapcsolatos cikkek / C, C++ (2696 katt)

Ha egy adott sugarú kör kerületét és területét szeretnénk kiszámítani, akkor azt a következő módon tehetjük meg egy Visual C++ programmal:

#define _USE_MATH_DEFINES

#include <iostream>
#include <iomanip>
#include <cmath>

using namespace std;

int main()
{
// Math Constants
// https://msdn.microsoft.com/en-us/library/4hwaceh6%28v=vs.140%29.aspx

// http://infocpp.iit.bme.hu/ekezetes
setlocale(LC_ALL, "");

double r = 4.5;
double k = 2.0 * M_PI * r;
double t = M_PI * r * r;

cout << fixed << setprecision(5);
cout << "A kör kerülete: " << k << endl;
cout << "A kör területe: " << t << endl;

return 0;
}A program érdekességei:

- a nem szabványos M_PI konstanst használja: https://msdn.microsoft.com/en-us/library/4hwaceh6%28v=vs.140%29.aspx
- helyesen írja ki a konzolablakba az ékezetes betűket: http://infocpp.iit.bme.hu/ekezetes

Előző oldal Kapitány